Roosmarijn Bloem & Kado                                           Openingstijden:

Waalstraat 63                                                                                            Maandag: gesloten

3131 CS Vlaardingen                                                                                Dinsdag t/m Vrijdag: 09:00 - 17:30 uur

t. 010 234 44 40                                                                                        Zaterdag: 08:30 - 17:00 uur

 

Klachten?! opmerkingen?!

Ondanks onze uiterste zorg bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hetgeen Roosmarijn Bloem&kado heeft geleverd. Wij stellen het ten zeerste op prijs dat u ons dit laat weten! Ook als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft stellen we het zeer op prijs als u contact opneemt.
Dit kan via het contactformulier op de website, via email: info@roosmarijnbloemkado.nl of per telefoon 010-2344440 en natuurlijk in de winkel.
Bij het in behandeling nemen van uw klacht is het mogelijk dat wij om foto's van het product vragen. 

Klachtprotocol Roosmarijn Bloem&kado

Roosmarijn Bloem&kado hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen is het niet alleen nodig correctieve acties naar aanleiding van klachten van klanten te nemen, maar klachten ook te voorkomen. Daartoe pleegt Roosmarijn Bloem&kado regelmatig overleg met haar medewerkers, haar leveranciers en natuurlijk vooral met haar klanten in de vorm van evaluatiegesprekken.


Mocht er desondanks een fout geconstateerd worden door een klant, dan kan deze een klacht op verschillende manieren kenbaar maken aan een medewerker van Roosmarijn Bloem&kado die direct verantwoordelijk is voor het beantwoorden c.q. oplossen van de klacht. 

Klacht

Voorwaarden

Geboden oplossing

Bloemen niet geleverd

Reactie binnen 2 weken

Alsnog leveren met excuus attentie.

Niet geleverd, niet thuis

Reactie binnen 2 weken

Niet - thuiskaartje door de brievenbus en op afspraak 1 keer opnieuw bezorgen.

Te laat geleverd

Reactie binnen 5 werkdagen

Opnieuw bezorgen & een excuus attentie t.w.v. € 15,-.

Te vroeg geleverd

Reactie binnen 5 werkdagen

Opnieuw bezorgen op de juiste datum & een excuus attentie t.w.v. € 15,-.

Kwaliteit niet goed

Aantoonbare reactie binnen 5 werkdagen (evt. met foto)

Bezorging van dezelfde bestelling.

Onvolledige levering

Reactie binnen 5 werkdagen

Nalevering/vergoeding van het ontbrekende met een excuus attentie t.w.v. € 15,-.

 

 Roosmarijn Bloem & Kado | Waalstraat 63 | 3131CS Vlaardingen | t. 010 234 44 40 | info@roosmarijnbloemkado.nl